જો તમે ફોટોગ્રાફીના શોખીન છો તો આ રીતે ફોટોગ્રાફી થી કરી શકો છો..

ફોટોગ્રાફીમાં બનાવો કરિયર: જો આપને DSLR કેમેરાના શોખીન હોય અને ફોટોગ્રાફીનું નોલેજ હોય તો ફોટોગ્રાફીને પ્રોફેશન બનાવીને તમે સારી આવી કમાણી કરી શકો છો. હાલ જુદા -જુદા મેગેઝિન, પેપર ટીવીચેનલ, પ્રોડકશન હાઉસમાં ફોટાગ્રાફરની રીક્યારમેન્ટ રહે જ છે. તો ફોટોગ્રાફી જર્નલિઝમ કરીને તમે આ પ્રોફેશનમાં ફ્રિલાન્સિંગ કરીને પણ સારી એવી કમાણી કરી શકો છો. વેડિગ,પ્રિવેડિંગ ફોટોગ્રાફી […]

Continue Reading