લીંબુની આ વિશિષ્ટ પ્રજાતિથી થશે 5 – 15 લાખની કમાણી એકર દીઠ, અહીંયાંથી ખરીદી શકો છો તેના બીજ વાંચો..

ખેડૂતો તેમની આવક વધારવા માટે વિવિધ પ્રકારની ખેતી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2022 સુધીમાં તેમના ભાષણોમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની વાત કરે છે. ખેડૂતો માટે આ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર ઘણી સરકાર અને અન્ય ખાનગી સંસ્થાઓ પણ કામ કરી રહી છે. આ ક્રમમાં, હીરો ઓર્ગેનીક કંપની આ ધ્યેયને પૂર્ણ કરવા માટે […]

Continue Reading