સુરતની પ્રખ્યાત વાનગી એટલે લોચો, બનાવો આ રીતે તમારા ઘરે જ..

સામાન્ય ગુજરાત ના પરંપરાગત શેરીમાં ખોરાકમાં સુરતી લોકોનો કોઈ જવાબ નથી, ઓછા તેલ તથા વરાળ થી રાંધેલા, મસાલેદાર ડેઝર્ટ ચટણી, મરચાં અને સેવ સાથે પીરસવામાં આવે છે. સવારે અથવા સાંજે, જ્યારે પણ તમે તેને ખાવા માંગો છો, ત્યારે તમે તેને ખાઈ શકો છો. તો આવો જાણીએ લોચો બનાવવાની જરૂરી સામગ્રી. સુરતી લોચાના મિશ્રણ માટેની સામગ્રી: […]

Continue Reading